Ngày 28/8/2015 FreeStock bắt đầu danh sách FS10: DXG, HCC, HHS, KSB, LGC, NDN, THG, TMT, VSI, VSH.

Đến ngày 26/10/2015 kết quả như sau:

DXG: Nắm giữ: Lời 2%

HCC: Nắm giữ: Lời 20.75%

HHS, LGC, NDN: RunAway

KSB: Nắm giữ: Lời 12.95%

THG: Nắm giữ: Lời 56.94%

TMT: Nắm giữ: Lời 18.48%

VSH: Nắm giữ: Lời 3.28%

VSI: Nắm giữ: Lời 32.8%

Cập nhật mã siêu dự bị HSG, TCL


Tới 27/11/2015 kết quả như sau:

DXG : Nắm giữ: Lỗ 1.04%

HCC: Nắm giữ: Lời 24.85%

HHS, LGC, NDN: RunAway

KSB: Nắm giữ: Lời 25.54%

THG: Nắm giữ: Lời 71.26%

TMT: Nắm giữ: Lời 7.22%

VSH: Nắm giữ: Lời 16.54%

VSI: Chốt Lời 16.53%

Hình ảnh thực tế từ tài khoản

Note: HSG chia cổ tức điều chỉnh giá và cổ tức chưa về nên đang thể hiện lỗ.


Tổng kết 28/8/2015 – 27/11/2015 tài khoản thực tế

Đầu kỳ 25 triệu

Cuối kỳ 29,8 triệu

=> Tiền lời 4,8 triệu = 19.2%

Lời lỗ đã chốt:

Danh sách cổ phiếu mới:

Cổ phiếu dự bị:


Tổng kết từ 24/2/2016 tới 3/4/2016

Hình ảnh thực tế từ tài khoản quỹ FSS


Tổng kết từ 3/4/2016 tới 24/05/2016

Hình ảnh thực tế từ tài khoản 24/05/2016.


Ngày 24/05/2016 cập nhật danh sách 10 mã FS10: VTA, DBT, HAX, PBP, IDV, PXS, TNG, HLG, PXT, HQC.

Siêu dự bị: LBM, CSV, WCS, MWG.


Cập nhật ngày tới ngày 10/6/2016

Note: PBP chia cổ tức điều chỉnh giá và cổ tức chưa về nên đang thể hiện lỗ.


Tổng kết 1/1/2016 – 17/6/2016 tài khoản thực tế

Đầu kỳ 670 triệu

Cuối kỳ 804 triệu

=> Tiền lời 134 triệu = 20% sau 6 tháng

Kết thúc thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 18/6/2016.

Từ 18/6/2016 – 1/8/2016


Ngày 20/08/2016 cập nhật FS top 10

Siêu dự bị: HPG, LBM, MWG, NNC, THG


Cập nhật ngày 24/10/2016


Cập nhật ngày 08/05/2017


QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT DÀNH CHO BẠN

Tôi tặng bạn Ebook Bí quyết tạo thương vụ 200% từ chứng khoán – “Chiến lược Tự do tài chính cùng chứng khoán và có nhiều thời gian hơn”.

Người Dùng FS

Vài hình ảnh thực tế từ tài khoản những người dùng FreeStock

Anh Lợi, đầu tư 11 mã thì lời 10 mã, 1 mã lỗ.

Tài khoản của bạn Đức mua theo FS mã THG lời 80%

Anh Sơn mua SLS lời 47%

Chị Nguyệt mua KSB lời 11% và TTC lời 15%

Anh Tuấn mua KSB lời 15%

Anh Dương mua HSG lời 12%, GAS 7%, KSB 10%

Anh Xuân


Hình ảnh về cảm nhận của người dùng FreeStock

 


Phương pháp Cơ Cấu Vốn an toàn và luôn có lời